Sorgbearbetning - Enskilt

SORGBEARBETNING - ENSKILT SAMTAL


När någon dör förändras livet för dem som blir kvar.
Livet blir sig aldrig likt igen och det är av vikt att bearbeta sorgen för att ditt liv ska fungera utan vidare komplikationer.


Sorg börjar ofta med chock!

Sorg är en normal reaktion vid förlusten av en närstående. Sorgen är en en naturlig del av livet som förändras med tiden men för att kunna gå vidare behöver vi omorientera oss. Sorgearbete handlar ofta om acceptans av förlusten, förlåtelse och gottgörelse mot den avlidna.


Förlusten av en närstående väcker många tankar om existentiella frågor som handlar om livet och döden. Det tar tid att komma över sorgen och att acceptera att det är okej att sörja. Det tar olika lång tid och krävs olika vägar för oss alla. Att förlora någon närstående är en del av livet.
Om det är något som är ett säkert faktum så är det att döden möter vi alla.


Kan det vara så att vid förlusten av en närstående är vi mer ledsna för vår egen skull än den bortgångna när vi sörjer?


Det jobbiga vid en förlust är att bli lämnad kvar med alla känslor, osagda ord och minnen.


Om du gömmer dig i din smärta så matar du den och den börjar växa till en punkt där du inte kan gå vidare.


'Obearbetad sorg kan sätta sig i kroppen och skapa sjukdomar'.

Då det är naturligt att känna sig ledsen och deprimerad så är det också viktigt att acceptera döden som något positivt. När man ser sin älskade lida av en sjukdom som inget annat slut har än döden, då vill vi inget hellre än att denna får lämna jordelivet och blir smärtfri och/eller undgå ett liv som är dem ovärdigt.


Livet ber inte om ditt godkännande.
Livet är inte ansvarigt för hur du känner eller för hur dåligt saker och ting gått för dig sedan förlusten. Det är ditt ansvar att acceptera det som är.


Att fly från döden är inget alternativ.
Acceptera döden - för i slutänden vinner den alltid.


Kommer du inte ur sorgen, påverkar sorgen ditt liv och din vardag?


Vill du bearbeta din sorg i mitt sällskap är du välkommen att boka ett samtal.