Coaching - Akuten

C O A C H I N G - A K U T E N


Alla hamnar vi någon gång i ett akut läge där sikten är fylld av smog och huvudet är ett enda kaos som gör att vi varken kan se vägen eller utsikten.


- Ibland har vi så många tankar och idéer att vi behöver ett bollplank för att se vad de olika alternativen kan åstadkomma för resultat.

- Då och då hamnar vi i ett trängt läge och besitter själva inte kunskap i hur vi bäst agerar för att ta oss vidare.

- Ibland känner man sig helt enkelt bara "slut som artist" och behöver tanka energi.


Jag har ingen "kakform" eller färdigt recept att följa utan vi lägger i de ingredienser vi behöver för att nå ett resultat.


Ditt behov är grunden,
Ingredienserna är mina verktyg,
Kakan gräddar vi tillsammans.


Behöver du AKUT en Coach, ett bollplank eller ett samtalsstöd?


Ring mig och boka ditt samtal!


30 min till kostnaden av 1.500 kr oavsett veckodag. Samtalet får du bokat inom 24 timmar och du betalar din session via swish i samband med din bokning.


Välkommen!