Medium

SIGNE - MEDIUM


Genom mitt seende kommer information som inte bara öppnar många dörrar i livet, det hjälper mig också att se vad som fungerar i olika valsituationer.


Som medium hjälper jag till med att finna lösningar, ge råd, tröst och hopp utifrån klientens behov.


Utöver min seende gåva finns även utbildningar inom terapi och coachning som tillsammans skapar att jag på ett kompetent sätt kan medverka till hjälp i många situationer.


Jag nyttjar INGEN form av TAROTKORT i mitt arbete som medium utan har då en direktkontakt med dom avlidna "1 trappa upp ".


Välkommen!