Andligt samtal

ANDLIGT SAMTAL


'Livet är ingen enkel resa'


Vill du boka ett reflekterande samtal på gränsen mellan psykologi och nutida andlighet? Jag har en psykodynamisk grundsyn med ett brett intresse och kunskap inom existentiella frågor.


I detta samtal tar jag INTE emot besök från avlidna för budskap. Vi pratar inte ur medial synvinkel om vad jag ser hos dej i framtid, dåtid eller nutid. Vi pratar runtom inom ämnets ramar. Samtalet handlar om ditt intresse, funderingar och frågor i ovan skrift ämnen eller kanske t.o.m din egen utveckling inom aktuella områden. I detta samtal går vi alltså inte in i dej som privat person i annat än inom ramen 'medial, andlig utveckling'.


Vill du ha 'allt i ett' samtal, alltså en mix av budskap, andliga besök, nutid-dåtid-framtid', coaching, egen utveckling då bokar du "medial coaching".


Välkommen!


- Signe