Priser och Betalning Medialt Arbete

PRISER & BETALNING


MEDIALT ARBETE:


60 min / 1.200 kr

80 min / 1.500 kr


-För bokning AV MEDIALT arbete gäller FÖRSKOTTSBETALNING enligt nedan text;


I samband med att du reserverar din tid så betalar du för aktuell tid via Swish och tiden är då bokad.


Eventuellt återbud återbetalas ej. Tiden kan ej ombokas eller överlåtas på annan person.


Vänligen respektera överenskommen tid och infinn dig på avtalad tid då jag har klienter både före och efter. Om du blir försenad kan det tyvärr falla sig så att du får en kortare session. - Inga samtal hos mig är tillåtna att spela in med mobil eller annan inspelningsutrustning. Jag tillhandahåller med papper och penna vid önskan för att du ska kunna föra anteckningar under samtalets gång.


Inget väntrum finns för eventuellt medföljande sällskap.


Välkommen!